Uposlenici

Uposlenici

Direktorica Zavoda: Azra Moćević
Viši referent za tehničke poslove za potrebe direktora: Dragica Marković

Sektor za krivični postupak:
Pomoćnik direktora za krivični postupak: Željka Klobučar
Stručni saradnik za krivični postupak: Adisa Hadžić

Sektor za krivični postupak za maloljetnike:
Pomoćnik direktora za krivični postupak za maloljetnike: Nira Hadžiđulbić

Sektor za parnični postupak:
Pomoćnik direktora za parnični postupak: Nadžija Talić

Mreža za koordinaciju pružalaca besplatne pravne pomoći u BiH je osnovana u okviru UNDP-ovog projekta Pristup pravdi koju čine državne agencije i organizacije civilnog društva koje aktivno djeluju u oblasti besplatne pravne pomoći.

Aktivnosti Mreže pružalaca besplatne pravne pomoći

Kontakt

Adresa:
Kočevska čikma 1,
72000 Zenica
E-pošta

Telefon:
+387 (0)32 407 792
+387 (0)32 201 670

Fax:
+387 (0)32 201 671