Zahtjev za postavljanje branioca

Zahtjev za postavljanje branioca zbog slabog imovinskog stanja

  • O zahtjevu za postavljanje branioca odlučuje branilac/punomoćnik Zavoda nakon prethodno obavljenog intervjua sa podnosiocem zahtjeva radi dobivanja osnovnih informacija o socijalnom statusu podnosioca zahtjeva i drugih podataka kojim se utvrđuje podobnost podnosioca zahtjeva za odobrenje besplatne pravne pomoći.
  • Ukoliko se na osnovu prethodno obavljenog intervjua utvrdi da se radi o licu podobnom za besplatnu pravnu pomoć, zahtjevat će se da to lice dostavi dokaze o imovinskom stanju, osim u slučajevima kada osumnjičenom, odnosno optuženom, branioca postavlja sudac za prethodni postupak, sudac za prethodno saslušanje, sudac, odnosno predsjednik vijeća s liste branilaca.
  • Lice lošeg imovinskog stanja, kojem se dodjeljuje branilac za pružanje besplatne pravne pomoći, potpisuje izjavu kojom materijalno i krivično odgovara za istinitost datih podataka.
  • Zavod će licima lošeg imovinskog stanja pružati usluge od pokretanja postupka pa do donošenja pravosnažne odluke nadležnog organa, odnosno do prestanka podobnosti za pružanje besplatne pravne pomoći.

 

Mreža za koordinaciju pružalaca besplatne pravne pomoći u BiH je osnovana u okviru UNDP-ovog projekta Pristup pravdi koju čine državne agencije i organizacije civilnog društva koje aktivno djeluju u oblasti besplatne pravne pomoći.

Aktivnosti Mreže pružalaca besplatne pravne pomoći

Kontakt

Adresa:
Kočevska čikma 1,
72000 Zenica
E-pošta

Telefon:
+387 (0)32 407 792
+387 (0)32 201 670

Fax:
+387 (0)32 201 671